Adress

Solgården Gaddesanna 270, 468 90 Vänersnäs

Postadress: Hyresgästföreningen, Solgården, Box 1080, 462 28 Vänersborg

Telefon

Direkt: 010-459 14 13
Mobil: 0730-92 18 42
Hyresgästföreningens växel: 0771-443 443

Adress

Solgården Gaddesanna 270, 468 90 Vänersnäs

Postadress: Hyresgästföreningen, Solgården, Box 1080, 462 28 Vänersborg

Telefon

Direkt: 010-459 14 13
Mobil: 0730-92 18 42
Hyresgästföreningens växel: 0771-443 443