Kontakta oss

Postadress
Hyresgästföreningen
Solgården
Box 1080, 462 28 Vänersborg

Besöksadress
Solgården Gaddesanna 270, Vänersnäs

Telefon
Direkt: 010-459 14 13
mobil: 0730-92 18 42
Hyresgästföreningens växel: 0771-443 443

E-post
Solgarden@hyresgastforeningen.se